Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Velvollisuus antaa kuitti torjuisi harmaata taloutta kauneudenhoitoalalla

Yrittäjää koskeva lakisääteinen velvollisuus antaa asiakkaalle kuitti vähentäisi harmaata taloutta parturi-kampaamoissa ja kosmetologeilla. Laissa tulisi myös määritellä tieto, joka kuitissa pitää olla. Yritykselle ei aiheutuisi velvollisuudesta ylimääräistä hallinnollista taakkaa tai kustannuksia, jos se jo harjoittaa hyvää kirjanpitotapaa ja kuluttajakauppaa.

Työryhmä: Velvollisuus antaa kuitti torjuisi harmaata taloutta kauneudenhoitoalalla. (Kuva: TEM)Näin todetaan kauneudenhoitoalan harmaan talouden torjuntaa selvittäneen työryhmän loppuraportissa. Työministeri Lauri Ihalaisen asettaman työryhmän tehtävä oli tehdä yhteistyössä alan järjestöjen kanssa ehdotukset siitä, miten kassan ja kirjanpidon ohi tapahtuvaa myyntiä voi ehkäistä. Työryhmän keskeiset johtopäätökset koskevat kuitinantovelvollisuuden lisäksi palkan maksamista tilille, valvontaa ja viestintää.

Parturi-kampaamoissa ja kosmetologeilla keskeisin harmaan talouden ongelma on ohi kassan ja kirjanpidon tapahtuva myynti. Verotarkastuksissa parturi-kampaamoista 49 prosentilla ja kosmetologeista 44 prosentilla on havaittu harmaata taloutta, erityisesti puuttuvaa myyntiä tai vääränsisältöisiä kuitteja.

Työryhmä pitää myös perusteltuna säätää työnantajalle velvoite maksaa palkka työntekijän tilille. Käytännössä aloilla palkat maksetaan nykyisinkin työntekijän ilmoittamalle pankkitilille, joten ehdotuksesta ei aiheutuisi erityistä hallinnollista taakkaa tai taloudellisia kustannuksia.

Lisäksi on tärkeää, että aloille kohdennettua viranomaisvalvontaa jatketaan. Verotarkastusten määrät ovat olleet suhteessa moneen muuhun toimialaan vähäisiä, mutta ne ovat olleet tuloksellisia.

Kauneudenhoitoalan omavalvonta tärkeä keino harmaan talouden torjunnassa

Aloilla yrittäjät kehittävät parhaillaan yhteistyössä alojen järjestöjen kanssa vaatimuksia omavalvontaa varten. Tavoitteena on lisätä yrittäjien ja asiakkaiden tietoisuutta harmaan talouden aiheuttamista ongelmista ja edistää reilua kilpailua.

Vaatimukset täyttävä yritys sitoutuu muun muassa huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan, noudattamaan alan työehtosopimuksia sekä vakuuttamaan toimintansa asianmukaisesti. Asiakkaat puolestaan voisivat tarkistaa vaatimusten täyttymisen tätä varten perustettavilta verkkosivuilta. Omavalvonnan on tarkoitus tulla käyttöön vielä tämän vuoden aikana.

Harmaan talouden torjunnassa myös kuluttajien oma aktiivisuus on tärkeää. Tätä voidaan tukea tehokkaalla viestinnällä. Aloja edustavat järjestöt käyttävät omia verkkosivujaan ja alan ammattilehtiä hyväksi harmaan talouden haitoista tiedottamisessa. Myös toistuvat valtakunnalliset harmaan talouden viestintäkampanjat ovat tärkeitä.

Työryhmässä ovat olleet edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Suomen Hiusyrittäjät, Suomen Kosmetologien Yhdistys sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM.

Harmaan talouden torjunta on hallituksen kärkihankkeita. Se tukee tervettä kilpailua ja vahvistaa työllisyyttä sekä yrittäjyyttä. Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön toimista harmaan talouden torjumiseksi on osoitteessa www.tem.fi/harmaatalous

Raportti on luettavissa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:

hallitusneuvos Johanna Lähde, TEM, puh. 029 506 4694 (työryhmän puheenjohtaja)
vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, TEM, puh. 029 504 8938 (työryhmän sihteeri)

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kotimaa Velvollisuus antaa kuitti torjuisi harmaata taloutta kauneudenhoitoalalla