Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Korvaus halutaan ajan perumisesta

Korvaus halutaan ajan perumisesta. Kuvan kosmetologi tai asiakas eivät liity kyselyyn.Kauneudenhoitoalan yrityksistä valtaosa on yhden hengen yrityksiä, joten liiketoiminnan elinehdon, tasaisen kassavirran merkitys, korostuu erityisesti tällä alalla.

Varsinkin yrittämisen alkuvaiheessa monikaan yrittäjistä ei pysty säilyttämään tilillä rahaa vaan kaikki saatu kyllä hupenee yritystoiminnan kuluihin. Erityisesti pienissä yrityksissä kassavirran häiriintyminen vaikkapa muutaman asiakkaan jättäessä ilmoittamatta esteestä saapua hoitoon, voi tällöin johtaa yrittäjän tulojen dramaattiseen romahtamiseen. Pienissä yhden tai kahden hengen yrityksissä asiakkaan saapuminen hoitoon merkitsee ainoan olemassa olevan hoitotuolin täyttymistä. Kun asiakas ei sitten saavukaan ajallaan eikä ole asiasta mitään ilmoittanut, muodostuu yrittäjälle tuolta ajalta ainoastaan kuluja. Moni haluaisikin tässä vaiheessa pyytää korvauksen asiakkaalta.

Puhelukierros alan ammattilaisille

Komedo.fi selvitti kauneudenhoitoalan ammattilaisilta mielipidettä asiasta kesäkuun alussa puhelimitse sekä Komedo.fi etusivulla olevan kyselyn kautta. Puhelukierros suunnattiin tällä kertaa Helsinkiin, Lahteen, Ouluun sekä Tampereelle. Haastatelluista kosmetologeista lähes kaikki perivät asiakkaalta korvauksen mikäli tämä jättää saapumatta hoitoon. Lisäksi osa haastattelluista ilmoitti perivänsä korvauksen myös silloin kun asiakas peruu ajan saman päivän aikana. Korvauksien euromäärä oli kaikilla vastanneilla sidoksissa asiakkaan varaamaan hoitoon, mutta korvauksen prosentuaalisessa määrässä oli eroa. Selvästi suosituin tapa oli laskuttaa puolet hoidon hinnasta, oli asiakas sitten jättänyt ilmoittamatta kokonaan tai ilmoittanut esteestä saman päivän aikana. Kymmenestä vastaajasta kolme ilmoitti laskuttavansa koko hoidon hinnan silloin kun asiakas jättää kokonaan ilmoittamatta esteestään.

Avoimen kyselyn tulokset tukevat puhelinkyselyä

Puhelimitse tehtyjä kyselyitä tukee Komedo.fi etusivulla ollut kaikille avoimen kyselyn tulokset, jonka mukaan kaikki korvauksien laskuttaminen asiakkaalta tämän jättäessä saapumatta hoitoon on suositeltavaa. Vastanneista 57,9 % valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan asiakkaalta tulee laskuttaa korvaus, mikäli hän ilmoittaa esteestä saman päivän aikana tai jättää ilmoituksen kokonaan tekemättä. Loput vastanneista eli 42,1 % oli hiukan suopeammalla tuulella ja valitsi vaihtoehdon, jonka mukaan laskutus on oikeutettua vain asiakkaan jättäessä kokonaan ilmoittamatta esteestä. Kyselyyn vastasi netissä yhdeksäntoista henkilöä.

Komedo.fi

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kotimaa Korvaus halutaan ajan perumisesta