Komedo.fi - Ihonhoitoalan verkkomedia

Eläinkokeiden täyskielto astuu voimaan 2013

Maaliskuussa 2013 voimaanastuva eläinkokeiden täyskielto on viimeistelyä vaille valmis. Kiellon astuessa voimaan tulee minkä tahansa kosmetiikan ainesosan testaaminen eläimillä olemaan laitonta. Vaikka Euroopan Unioni voisikin myöntään poikkeuslupia, tulevat muutokset olemaan jokatapauksessa valtaisia kun teollisuus ja valmistajat yrittävät sopeuttaa nykyiset puitteensa uusiin normeihin. Kosmetiikkateollisuus etsiikin edelleen kuumeisesti uusia tapoja testata tuotteita ja ainesosia. Valmistajien asiantuntijat tulevatkin kuuntelemaan tarkoin molekyyli- ja solubiologian sekä bioteknologiaan erikoistuneentohtori Florian Weighardtin sanoja huhtikuussa tulevassa kosmetiikkateollisuuden In-Cosmetics konferenssissa Barcelonassa.

Täyskielto on tuloksena kahden eri yhteisön alulle panemasta säädöksestä; Euroopan kosmetiikkadirektiivistä ja erityisesti sen seitsemäs muutos vuodelta 2003 sekä säädöksestä, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja valtuuttamista (ns. REACH prosessi). Tämä lainsäädöntö avasi tietä porrastetulle eläinkoekiellolle, joka nyt on muodostumassa eläimillä testattujen kosmetiikkatuotteiden myynniin täyskielloksi Euroopassa. Täyskielto koskee kaikkia tuotteita, oli kyseessä sitten valmis tuote tai jokin sen ainesosa, jota on testattu eläimillä missä päin maailmaa tahansa.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, ettei eläinkokeiita täysin korvaavia vaihtoehtoisia testausmetodeja ole tarpeeksi vuoteen 2013 mennessä. On yhä epävarmaa onko määräaikaa mahdollista edes siirtää.

Premium Beauty News lehti oli haastattelut tohtori Florian Weighardtia avatakseen tulevan kiellon vaikutuksia.

Tohtori Florian Weighardt

Jos maaliskuussa 2013 havaitaan, että asetettu määräaika on liian tiukka, mikä on seuraava potentiaalinen määräaika?

Mahdollinen uusi määräaika eläinkokeiden täyskiellolle tullaan todennäköisesti määrittämään sellaiselle tulevalle ajankohdalle, että vaihtoehtoiset testaustavat ovat saatavilla. Mutta mikään ei ole varmaa. Viimeinen sana on lainsäätäjillä, jotka toimivat asiantuntijoilta saamiensa tieteellisten mielipiteiden perusteella. Oletan, että politiikot huomioivat päätöksessään myös kiellon sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset alaan, kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin.

Mihin testaukseen on kaikkien vaikeinta löytää vaihtoehtoista testaustapaa?

Vaikeimpia ovat ne, jotka sisältävät monimutkaisia fysiologisia ja aineenvaihduntaa koskevia prosesseja, esimerkiksi toksikokinetiikka, toistuvan annoksen toksisuutta, ihon herkistymistä, karsinogeenisuutta ja lisääntymistoksisuutta arvioivia testejä. Näiden prosessien osalta vaihtoehtoisten testaustapojen kehittäminen on todella haastavaa. Minkään näiden prosessien luotettavaa mittaamista ei voida saavuttaa käyttämällä yksinkertaisella soluviljelmällä luotua testialustaa.

Rahoittavat kosmetiikkayhtiöt itse vaihtoehtoisten testaustapojen etsimisen?

Kyllä, useat yritykset ovat sijoittaneet huomattavia summia vaihtoehtoisten testaustapojen kehittämiseen ja niiden validointiin - se on olennaista. Eläinkokeet todella tarvitaan pitkälle kehitettyjä prosesseja ja lukuisten viranomaisten tehokasta yhteistyötä toimiakseen sujuvasti - lisäksi tietysti eettiset asiat pitävät olla erittäin hyvin hallussa. Vaihtoehtoisten kokeiden etuina ovat mm. niiden aikaansaamat viranomaisvalvonnan säästämiset sekä tietysti eläinkokeiden aikaansaaman moraalisen kysymyksen poistuminen.

Onko mahdollista, että täyskielto vaikuttaa kosmetiikka-alaan pysyvästi - esimerkiksi, tuleeko joidenkin tuotteiden valmistamisesta mahdotonta jatkossa ja ne poistuvat markkinoilta?

Kukaan ei tiedä tuohon vastausta. Teoriassa, jos tarpeeksi vaihtoehtoisia testausmetodeja saadaan todettua toimivaksi, niin ehkä mikään ei muutu. Toisaalta kiellolla on vaikutusta suoraan esimerkiksi kemikaaliteollisuuteen ja -yhtiöihin, joten kuinka voimakas vaikutus on, jää nähtäväksi.

LÄHDE: Premium Beauty News sekä In-Cosmetics

 

Komedo.fi

Komedo.fi on kauneuden- ja ihonhoitoalan ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville suunnattu suomenkielinen sivusto, jonka avulla olet selvillä alan viimeisimmistä uutisista ja tapahtumista niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

 

Ota yhteyttä

Akkukahva Media / Komedo.fi

Osoite: PL 133, 15101 Lahti

Puhelin: +358 50 568 0091

Sähköposti: komedo@komedo.fi

Internet: www.komedo.fi

Palautelomake

You are here Uutiset Kauneudenhoitoala Eläinkokeiden täyskielto astuu voimaan 2013